Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 từ Trung cấp lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học gồm các ngành của trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum:

Ngày thi dự kiến: 08,09/10/2016.

 Xem nội dung chi tiết tại các link sau:

- Tại Đà Nẵng.

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

- Tại trường Trung cấp Việt Thuận.

- Tại TTGDTX tỉnh Bình Định.

- Tại trường Trung cấp KTKT tỉnh Đăk Lăk.

- Tại TTGDTX tỉnh Gia Lai.

- Tại TTGDTX tỉnh Đăk Lăk. 

- Tại trường Đại học Phạm Văn Đồng. 

- Tại TTGDTX tỉnh Quảng Nam.

- Tại trường Trung cấp Quảng Đông. 

- Tại trường Đại học Quảng Nam. 

- Tại TTGDTX thành phố Đà Nẵng.  

- Tại trường Trung học lâm nghiệp Tây Nguyên. 

- Tại trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Quảng Nam.

Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông (áp dụng từ năm 2016).

TIN LIÊN QUAN