Trang chủ
Trang tuyển sinh các đơn vị
Tuyển sinh sau đại học
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016
Tuyển sinh VLVH
Liên hệ

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng (Aug 18 2016 1:47PM)


Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 gồm các ngành của trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum:

Ngày thi dự kiến: 08,09/10/2016.

Xem nội dung chi tiết tại các link sau:

Tại Đà Nẵng.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

- Tại TTGDTX tỉnh Bình Định.

- Tại TTGDTX tỉnh Gia Lai.

- Tại TTGDTX tỉnh Đăk Lăk.

- Tại trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Tại trường Cao đẳng KTKT tỉnh Quảng Nam.

- Tại trường Trung cấp Quảng Đông.

- Tại TTGDTX thành phố Đà Nẵng.

- Tại trường Trung học lâm nghiệp Tây Nguyên.

- Tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk.

- Tại TTGDTX tỉnh Ninh Thuận. 

12