Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 gồm các ngành của trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum:

Ngày thi dự kiến: 08,09/10/2016.

Xem nội dung chi tiết tại các link sau:

Tại Đà Nẵng.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

- Tại TTGDTX tỉnh Bình Định.

- Tại TTGDTX tỉnh Gia Lai.

- Tại TTGDTX tỉnh Đăk Lăk.

- Tại trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Tại trường Cao đẳng KTKT tỉnh Quảng Nam.

- Tại trường Trung cấp Quảng Đông.

- Tại TTGDTX thành phố Đà Nẵng.

- Tại trường Trung học lâm nghiệp Tây Nguyên.

- Tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk.

- Tại TTGDTX tỉnh Ninh Thuận. 

TIN LIÊN QUAN