Trường Đại học Bách khoa tuyển sinh chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt- Pháp PFIEV

Ngày đăng: Thứ bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2016

 

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV đã được kiểm định và công nhận bởi Ủy ban bằng kỹ sư CTI (Cộng hòa Pháp) (Giai đoạn 2004-2009, 2010-2016, 2016-2022) và được Cơ quan kiểm định các chương trình đào tạo kỹ sư Châu Âu (ENAEE) công nhận thương hiệu chất lượng Châu Âu EUR-ACE Master (Giai đoạn 2010-2016).

Văn bằng chương trình PFIEV được Châu Âu, Hoa Kỳ và Việt Nam công nhận tương đương trình độ thạc sĩ.

Mã tuyển sinh: PFIEV

Website PFIEV: http://clc.dut.udn.vn/

Email tư vấn tuyển sinh: lcung@dut.udn.vn 

TIN LIÊN QUAN