Tổng hợp thông tin đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Đại học Đà Nẵng (cập nhật ngày 29/07/2016)

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 với chỉ tiêu cụ thể của từng đơn vị như sau:

 1. Trường ĐHBK2970

 2. Trường ĐHKT3315

 3. Trường ĐHNN1610

 4. Trường ĐHSP2105

 5. Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum:400

 6. Khoa Y Dược220

 7. Viện NC & ĐT Việt Anh180

 8. Trường CĐCN1330

 9. Trường CĐCNTT745 

 Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐHĐN là 12875, trong đó có 615 chỉ tiêu liên thông

 Xem thông tin chi tiết về chỉ tiêu từng ngành, tổ hợp đăng ký xét tuyển, tiêu chí phụ xét tuyển tại đây.

TIN LIÊN QUAN