Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2014 (Theo hình thức xét tuyển bổ sung Đợt 3 - từ ngày 27/8 đến 15/9/2014)

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014

Điều 1.Nay công bố điểm trúng tuyển đợt 3 vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2014 (Khu vực 3 - Học sinh phổ thông), kỳ thi ngày 4-5, 9-10 và 15-16/7/2014. Cụ thể như sau:
 
I. Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chung:
1. Trình độ đại học:
 

Số
TT
TRƯỜNG
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)
Khối
thi

ngành
Mã tuyển sinh Điểm trúng
tuyển
I PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP)  
1 Kinh doanh nông nghiệp A, A1 D1 D620114 427 13.0
2 Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh) A, A1
D1, C
D380107 502 13.0
III KHOA Y DƯỢC (DDY)  
1 Y đa khoa B D720101 312 24.0
 
 
2. Trình độ cao đẳng:
TT TRƯỜNG
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)
Khối
Thi

ngành
Mã tuyển sinh Điểm trúng
tuyển
I CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI)  
  Công nghệ thông tin A, A1, D1 C480201 C90 10.0
 
 
Điều 2. Thí sinh trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm sàn đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số nếu có) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không).
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.
symptoms of aids or hiv aids/hiv treatment hiv aids facts
catching a cheater why wives cheat on husbands women who cheat on husband
women wanting to cheat click why cheat on your wife
my girlfriend cheated maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com my girlfriend cheated
i want to cheat on my wife go how to cheat your wife
cheater signs of unfaithful husband women who love to cheat
my spouse cheated on me now what site wife wants to cheat
do all women cheat developersalley.com why do wife cheat
women affair how many people cheat my husband cheated on me
wifes cheat click cheats
marriage affairs site married men that cheat
adult teacher anal sex stories free online gay sex stories erotic preteen sex stories

TIN LIÊN QUAN