Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 25/9 đến 10/10/2020

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 25/9 đến 10/10/2020 như sau: 

STT

Mã ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

1

7480201

Công nghệ thông tin

15.00

2

7340301

Kế toán

15.00

3

7380107

Luật kinh tế

15.00

4

7310205

Quản lý nhà nước

15.00

5

7340101

Quản trị kinh doanh

15.00

 

TIN LIÊN QUAN