Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020 như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

7510701

27.18

 

2

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

7540101CLC

24.76

 

3

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

7905206

22.7

 

4

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng

7905216

25.01

 

5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7580210

26.29

 

6

Kỹ thuật tàu thủy

7520122

25.43

 

7

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao)

7580201CLC

26.18

 

8

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

7580202

24.09

 

9

Kỹ thuật môi trường

7520320

23.7

 

10

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)

7580205CLC

21.97

 

11

Quản lý tài nguyên & môi trường

7850101

26.22

 

TIN LIÊN QUAN