Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

1

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

18.00

2

7480201

Công nghệ thông tin

18.00

3

7340101

Quản trị kinh doanh

18.00

Ghi chú:

   

Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây 


  

TIN LIÊN QUAN