Điểm trúng tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 05/9/2020 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

1

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

18.00

2

7480201

Công nghệ thông tin

18.00

3

7340101

Quản trị kinh doanh

18.00

Ghi chú:

   

Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

 

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây   

TIN LIÊN QUAN