Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 31/8/2020

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 31/8/2020 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

Điều kiện học lực lớp 12

1

7140221

Sư phạm Âm nhạc

20,00

Khá, Giỏi

2

7140246

Sư phạm Công nghệ

20,00

Giỏi

3

7140219

Sư phạm Địa lý

20,00

Giỏi

4

7140212

Sư phạm Hoá học

20,00

Giỏi

5

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên

20,00

Giỏi

6

7140218

Sư phạm Lịch sử

20,00

Giỏi

7

7140249

Sư phạm Lịch sử- Địa lý

20,00

Giỏi

8

7140217

Sư phạm Ngữ văn

20,00

Giỏi

9

7140213

Sư phạm Sinh học

20,00

Giỏi

10

7140210

Sư phạm Tin học

20,00

Giỏi

11

7140250

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

20,00

Giỏi

12

7140211

Sư phạm Vật lý

20,00

Giỏi

13

7140204

Giáo dục Công dân

20,00

Giỏi

14

7140205

Giáo dục Chính trị

20,00

Giỏi

15

7140201

Giáo dục Mầm non

20,00

Giỏi

16

7320101

Báo chí

19,00

 

17

7320101CLC

Báo chí (Chất lượng cao)

19,00

 

18

7420201

Công nghệ sinh học

16,00

 

19

7420201KT

Công nghệ Sinh học (Đào tạo tại Kon Tum)

16,00

 

20

7480201

Công nghệ thông tin

16,00

 

21

7480201CLC

Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

16,00

 

22

7480201DT

Công nghệ thông tin (ưu tiên)

16,00

 

23

7760101

Công tác xã hội

16,00

 

24

7760101KT

Công tác xã hội (Đào tạo tại Kon Tum)

16,00

 

25

7310501

Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch)

17,00

 

26

7440112

Hóa học

16,00

 

27

7440112CLC

Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao)

16,00

 

28

7440112KT

Hóa học (Đào tạo tại Kon Tum)

16,00

 

29

7229010

Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế)

16,00

 

30

7229010KT

Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) (Đào tạo tại Kon Tum)

16,00

 

31

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

16,00

 

32

7850101CLC

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao)

16,00

 

33

7850101KT

Quản lý tài nguyên và môi trường (Đào tạo tại Kon Tum)

16,00

 

34

7310401

Tâm lý học

17,00

 

35

7310401CLC

Tâm lý học (Chất lượng cao)

17,00

 

36

7229040

Văn hoá học

16,00

 

37

7229040KT

Văn hoá học (Đào tạo tại Kon Tum)

16,00

 

38

7229030

Văn học

16,00

 

39

7229030KT

Văn học (Đào tạo tại Kon Tum)

16,00

 

40

7310630CLC

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch - Chất lượng cao)

18,00

 

41

7310630

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)

18,00

 
 
Ghi chú: 
(1) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố. 
 
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây

TIN LIÊN QUAN