Toàn cảnh thông tin tuyển sinh đại học chính quy vào Đại học Đà Nẵng năm 2020

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020

Trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 sắp đến, Đại học Đà Nẵng sẽ có nhiều điểm mới trong hình thức và phương thức tuyển sinh. Dưới đây là hình ảnh toàn cảnh về thông tin tuyển sinh chính quy năm 2020:

Tổng hợp thông tin đăng ký xét tuyển vào ĐHĐN (cập nhật ngày 05/3/2020) 

TIN LIÊN QUAN