Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 39 năm 2019

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 9 tháng 10 năm 2019

     

          Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 39 năm 2019 như sau: 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn phúc khảo

Điểm lần đầu

Điểm phúc khảo

Kết quả tuyển sinh

Bằng số

 Bằng chữ

1

NGUYỄN THỊ THU

BÌNH

15/06/1997

K391.0253

Tiếng Anh

49

49

Bốn chín điểm y

Không trúng tuyển

2

HUỲNH TẤN

SANG

10/10/1996

K391.0074

Tiếng Anh

49.5

49.5

Bốn chín điểm năm

Không trúng tuyển

3

ĐỖ NHƯ

BẢO

20/04/1981

K391.0042

Tiếng Anh

42.5

42.5

Bốn hai điểm năm

Không trúng tuyển

4

TRẦN THỊ NGỌC

ÁNH

07/07/1991

K391.0119

Tiếng Pháp

44

44

Bốn bốn điểm y

Không trúng tuyển

5

NGUYỄN THỊ KIỀU

TRINH

24/10/1994

K391.0249

Giáo dục

học đại cương

7.0

7.0

Bảy điểm y

Không trúng tuyển

Tâm lý học

4.25

5.0

Năm điểm y

6

NGUYỄN KHÁNH

MY

01/01/1995

K391.0216

Đại số

3.5

3.5

Ba điểm năm

Không trúng tuyển

 

TIN LIÊN QUAN