Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 39

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận đơn phúc khảo bài tuyển sinh sau đại học khóa 39, kỳ thi ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2019, cụ thể như sau:  

- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2019.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đ/môn. Nộp tại Ban Kế hoạch tài chính, phòng 107, tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng.

- Địa điểm nộp đơn: Ban Đào tạo, phòng 902, tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.
 
(Đơn đề nghị phúc khảo được tải tại đây) 

TIN LIÊN QUAN