Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 - Khóa 40

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 40 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng như sau :

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

(dự kiến)

I

DDK

Trường Đại học Bách khoa

313

1

8420201

Công nghệ sinh học

15

2

8480101

Khoa học máy tính

18

3

8520103

Kỹ thuật cơ khí

20

4

8520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

15

5

8520114

Kỹ thuật cơ điện tử

15

6

8520115

Kỹ thuật nhiệt

15

7

8520201

Kỹ thuật điện

15

8

8520203

Kỹ thuật điện tử

15

9

8520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

15

10

8520301

Kỹ thuật hóa học

20

11

8520320

Kỹ thuật môi trường

20

12

8540101

Công nghệ thực phẩm

20

13

8580101

Kiến trúc

15

14

8580201

Kỹ thuật xây dựng-chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp

25

15

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

30

16

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

15

17

8580302

Quản lý xây dựng

25

II

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

140

18

8229001

Triết học

22

19

8310107

Thống kê kinh tế

20

20

8340101

Quản trị kinh doanh

30

21

8340201

Tài chính – Ngân hàng

23

22

8340410

Quản lý kinh tế

45

III

DDS

Trường Đại học Sư phạm

110

23

8440114

Hóa hữu cơ

23

24

8440119

Hóa lí thuyết và hóa lí

12

25

8420114

Sinh học thực nghiệm

26

26

8460104

Đại số và lí thuyết số

13

27

8460102

Toán giải tích

28

8480104

Hệ thống thống tin

29

8220121

Văn học Việt Nam

36

30

8229020

Ngôn ngữ học

31

8310630

Việt Nam học

32

8229013

Lịch sử Việt Nam

33

8310401

Tâm lý học

34

8850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

IV

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

20

35

8220201

Ngôn ngữ Anh

20

36

6022024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

37

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 30/11/2019 và 01/12/2019.

Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/11/2019.

- Nhập học: Dự kiến tháng 01/2020.

  Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.

  Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây. 

  Danh mục môn thi: xem tại đây

  Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị: xem tại đây. 

TIN LIÊN QUAN