Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 38

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 38 ngày 06, 07 tháng 10 năm 2018 như sau:
 
 Tổng số bài đề nghị chấm phúc khảo: 04 bài, bao gồm:

 1. Quản trị học: 02 bài.

 2. Khởi sự kinh doanh: 01 bài.

 3. Kế toán tài chính: 01 bài.

 Kết quả chấm phúc khảo: Không có bài thi nào thay đổi điểm so với lần chấm đầu.

TIN LIÊN QUAN