Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 như sau:
 
 Tổng số bài đề nghị chấm phúc khảo: 13 bài, bao gồm:

 1. Tiếng Anh B: 06 bài.

 2. Quản trị học: 04 bài.

 3. Khởi sự kinh doanh: 01 bài.

 4. Đại số: 01 bài.

 5. Toán cao cấp: 01.

 Kết quả chấm phúc khảo: Không có bài thi nào thay đổi điểm so với lần chấm đầu.

TIN LIÊN QUAN