Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (bổ sung)

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi sau đại học khóa 36 (bổ sung), thi ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2017 như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây

- Điểm trúng tuyển: 

- Danh sách trúng tuyển: 

TIN LIÊN QUAN