Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 4 năm 2017 tại các địa phương

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học tại các địa phương trình độ Cao đẳng, Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Thời gian nộp hồ sơ: Các đơn vị liên kết chuyển toàn bộ hồ sơ ĐKDT về Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng trước ngày 04/12/2017.

- Thời gian xét tuyển:

  + Đối với ngành xét tuyển: Thời gian xét tuyển dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

  + Đối với ngành xét tuyển có môn năng khiếu: Kỳ thi năng khiếu cho thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non dự kiến tổ chức vào ngày 16,17/12/2017.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: tải tại đây.

Chi tiết thông báo: xem ở các link tương ứng bên dưới. 

1. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

2. Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định.

3. Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên.  

4. Trung tâm GDTX số 1 TP Đà Nẵng.   

5. Trung tâm GDTX số 2 TP Đà Nẵng.    

6. Trung tâm GDTX số 3 TP Đà Nẵng.   

7. Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế

8. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam.

9. Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

10. Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

11. Trường Đại học Phạm Văn Đồng

12. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đăk Lăk.

13.Trường Trung cấp Sư phạm mầm non Đăk Lăk.

14. Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt

15. Trung tâm GDTX Khánh Hòa.

16. Trường Đại học Khánh Hòa.

17. Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai.

Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với đơn vị liên kết tại nơi nộp hồ sơ hoặc Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, điện thoại: (0236) 3835345./. 

TIN LIÊN QUAN