Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10/2017

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Kết quả tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ Cao đẳng, Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ.

 1. Điểm trúng tuyển 

STT

Địa điểm/Ngành

 Mã trường

Điểm trúng tuyển

VLVH

Liên thông

Niên chế

Tín chỉ

I

Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế

 

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 

6,57

 

II

Trung tâm GDTX số 1 thành phố Đà Nẵng

 

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 

6,40

 

2

Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)

DDS

14,40

 

 

III

Trường Đại học Sư phạm

 

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)

DDS

16,50

 

 

2

Giáo dục Mầm non (Đại học)

DDS

16,65

 

 

3

Giáo dục Mầm non (CĐ - ĐH)

DDS

 

6,30

 

4

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 

6,00

 

IV

Trung tâm GDTX số 3 thành phố Đà Nẵng

 

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 

7,00

 

V

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Phương Nam

 

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non (CĐ - ĐH)

DDS

 

6,68

 

VI

Trung tâm GDTX Khánh Hòa

 

 

 

 

1

Luật (CĐ - ĐH)

DDQ

 

5,68

2,51

2

Luật (TC - ĐH)

DDQ

 

5,90

 

VII

Trung tâm GDTX Gia Lai

 

 

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 

5,98

 

2

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

 

5,70

 

VIII

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

 

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDP

 

5,78

3,91

IX

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 

6,10

 

2

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

 

6,00

 

3

Luật

DDQ

23,50

 

 

4

Quản lý nhà nước

DDQ

22,50

 

 

X

Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

 

 

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 

6,07

 

2

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

 

5,90

 

XI

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Đăk Lăk

 

 

 

 

1

Luật

DDQ

29,00

 

 

2

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 

7,50

 

3

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

 

8,50

 

XII

Trường Đại học Khánh Hòa

 

 

 

 

1

Sư phạm tiếng Anh (CĐ - ĐH)

DDF

 

6,54

 

 2. Danh sách trúng tuyển:

- Hệ vừa làm vừa học: xem tại đây.

- Liên thông hệ vừa làm vừa học: xem tại đây.

3. Ngày nhập học

STT

Địa điểm/Ngành

 Mã trường

 Ngày nhập học

I

Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

12/11/2017 

II

Trung tâm GDTX số 1 thành phố Đà Nẵng

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 12/11/2017 

2

Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)

DDS

 12/11/2017 

III

Trường Đại học Sư phạm

 

 

1

Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)

DDS

 12/11/2017 

2

Giáo dục Mầm non (Đại học)

DDS

 12/11/2017 

3

Giáo dục Mầm non (CĐ - ĐH)

DDS

 12/11/2017 

4

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

12/11/2017  

IV

Trung tâm GDTX số 3 thành phố Đà Nẵng

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

12/11/2017  

V

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Phương Nam

 

 

1

Giáo dục Mầm non (CĐ - ĐH)

DDS

12/11/2017  

VI

Trung tâm GDTX Khánh Hòa

 

 

1

Luật (CĐ - ĐH)

DDQ

02,03/12/2017 

2

Luật (TC - ĐH)

DDQ

02,03/12/2017  

VII

Trung tâm GDTX Gia Lai

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

02,03/12/2017  

2

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

02,03/12/2017  

VIII

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDP

 11/11/2017

IX

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 

2

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

 

X

Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

02,03/12/2017  

2

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

02,03/12/2017  

XI

Trường Đại học Khánh Hòa

 

 

1

Sư phạm tiếng Anh (CĐ - ĐH)

DDF

 

 

TIN LIÊN QUAN