Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 7/2017

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Kết quả tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ Cao đẳng, Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ.

 1. Kết quả xét tuyển sinh:

- Hệ vừa làm vừa học: xem tại đây.

- Liên thông hệ vừa làm vừa học: xem tại đây.

2. Điểm trúng tuyển  

STT

Địa điểm/Ngành

 Mã trường

Điểm trúng tuyển

VLVH

Liên thông

Niên chế

Tín chỉ

I

Trường Trung cấp Sư phạm Mần non Đăk Lăk

 

 

 

 

 1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 

6,57

 

II

Trung tâm GDTX số 1 thành phố Đà Nẵng

 

 

 

 

 1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 

6,10

 

2

Giáo dục mầm non (Cao đẳng)

DDS

12,25

 

 

III

Trường Đại học Sư phạm

 

 

 

 

 1

Giáo dục mầm non (Cao đẳng)

DDS

12,20

 

 

2

Giáo dục mầm non (Đại học)

DDS

15,55

 

 

3

Giáo dục Mầm non (CĐ - ĐH)

DDS

 

5,97

 

4

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 

6,87

 

IV

Trung tâm GDTX số 3 thành phố Đà Nẵng

 

 

 

 

 1

Giáo dục Mầm non (CĐ - ĐH)

DDS

 

5,88

2,18

V

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Phương Nam

 

 

 

 

 1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 

6,68

 

VI

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 

6,37

 

2

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 

6,20

 

3

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

 

5,87

 

4

Luật

DDQ

16,50

 

 

5

Quản lý nhà nước

DDQ

16,50

 

 

VII

Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

 

 

 

 

 1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 

6,14

2,10

VIII

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Đăk Lăk

 

 

 

 

 1

Luật

DDQ

16,50

 

 

 2

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 

6,37

2,00

 3

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

 

6,10

 

IX

Trung tâm GDTX tỉnh Bỉnh Định

 

 

 

 

 1

Sư phạm tiếng Anh (CĐ - ĐH)

DDF

 

5,84

 

3. Danh sách trúng tuyển:

- Hệ vừa làm vừa học: xem tại đây.

- Liên thông hệ vừa làm vừa học: xem tại đây.

4. Ngày nhập học:

STT

Địa điểm/Ngành

 Mã trường

Ngày nhập học

I

Trường Trung cấp Sư phạm Mần non Đăk Lăk

 

 

 1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 17/9/2017 

II

Trung tâm GDTX số 1 thành phố Đà Nẵng

 

 

 1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 17/9/2017  

2

Giáo dục mầm non (Cao đẳng)

DDS

17/9/2017

III

Trường Đại học Sư phạm

 

 

 1

Giáo dục mầm non (Cao đẳng)

DDS

17/9/2017

2

Giáo dục mầm non (Đại học)

DDS

17/9/2017

3

Giáo dục Mầm non (CĐ - ĐH)

DDS

17/9/2017 

4

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 17/9/2017

IV

Trung tâm GDTX số 3 thành phố Đà Nẵng

 

 

 1

Giáo dục Mầm non (CĐ - ĐH)

DDS

 17/9/2017

V

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Phương Nam

 

 

 1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 17/9/2017

VI

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

 17/9/2017

2

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 

3

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

 

4

Luật

DDQ

14-15/10/2017

5

Quản lý nhà nước

DDQ

14-15/10/2017

VII

Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên

 

 

 1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

 14-15/10/2017

VIII

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Đăk Lăk

 

 

 1

Luật

DDQ

14-15/10/2017

 2

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDQ

14-15/10/2017 

 3

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

14-15/10/2017 

IX

Trung tâm GDTX tỉnh Bỉnh Định

 

 

 1

Sư phạm tiếng Anh (CĐ - ĐH)

DDF

05/9/2017 


TIN LIÊN QUAN