Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 35 (đợt bổ sung)

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 23 tháng 7 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi sau đại học khóa 35 (đợt bổ sung), ngày 10, 11 tháng 6 năm 2017 như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây.

- Điểm trúng tuyển: xem tại đây.

- Danh sách trúng tuyển: xem tại đây.


TIN LIÊN QUAN