Về việc nhập điểm năng khiếu lên Hệ thống quản lý điểm thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ GD&ĐT

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách thí sinh đã thi năng khiếu nhưng không đưa điểm lên Hệ thống của Bộ được do thí sinh chưa đăng ký ngành xét tuyển (có môn năng khiếu) dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.

Trong đợt điều chỉnh bổ sung nguyện vọng từ ngày 15/7, nếu thí sinh muốn xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia cần bổ sung ngành có môn thi năng khiếu thì mới đưa điểm năng khiếu lên Hệ thống của Bộ để xét tuyển được. 

TT

Họ tên

Ngày sinh

Ngành chưa ĐKXT theo kết quả thi THPT QG

1

LÊ ĐỨC  ANH

24/04/1999

Kiến trúc (Chất lượng cao)

2

PHẠM TÚ  ANH

23/05/1999

Kiến trúc (Chất lượng cao)

3

TRẦN THỊ TRÀ  GIANG

20/03/1999

Kiến trúc (Chất lượng cao)

4

VÕ TÁ  HÀNH

28/04/1995

Kiến trúc (Chất lượng cao)

5

TRẦN THỊ QUỲNH  NGA

26/12/1999

Kiến trúc (Chất lượng cao)

6

TRẦN PHỤNG  QUÝ

08/12/1999

Kiến trúc (Chất lượng cao)

7

VÕ VĂN  SỸ

16/10/1999

Kiến trúc (Chất lượng cao)

8

LÊ KHÁNH  TÂM

04/08/1999

Kiến trúc (Chất lượng cao)

9

HUỲNH TRƯƠNG  THÀNH

03/08/1999

Kiến trúc (Chất lượng cao)

10

LƯƠNG YẾN  VY

20/05/1999

Kiến trúc (Chất lượng cao)

11

VÕ HOÀNG  CHÂU

24/10/1999

Giáo dục Mầm non

12

NGÔ THỊ NGỌC  DUNG

26/11/1999

Giáo dục Mầm non

13

HUỲNH THỊ MỸ  HÀ

02/01/1999

Giáo dục Mầm non

14

LÊ THỊ THANH  HẢI

03/03/1999

Giáo dục Mầm non

15

TRẦN THỊ  HẢI

13/05/1999

Giáo dục Mầm non

16

LÊ THỊ  HẰNG

24/09/1999

Giáo dục Mầm non

17

NGUYỄN THỊ THÚY  HIỀN

01/11/1999

Giáo dục Mầm non

18

NGUYỄN THỊ NGỌC  LAN

10/01/1999

Giáo dục Mầm non

19

NGUYỄN THỊ MỸ  LINH

15/03/1999

Giáo dục Mầm non

20

HÀ THỊ TY  NA

17/05/1999

Giáo dục Mầm non

21

CHU THỊ  QUỲNH

26/07/1999

Giáo dục Mầm non

22

MAI THỊ THU  SƯƠNG

20/09/1999

Giáo dục Mầm non

23

LÊ THỊ KIM  TÚ

05/01/1999

Giáo dục Mầm non

24

PHẠM THỊ VIỆT  THẢO

03/11/1998

Giáo dục Mầm non

25

TRẦN THỊ QUỲNH  TRANG

01/01/1998

Giáo dục Mầm non

26

PHAN NGỌC KHÁNH  TRINH

07/10/1999

Giáo dục Mầm non

27

PHẠM THỊ THU  VẤN

30/10/1999

Giáo dục Mầm non

28

TRẦN THỊ KIM  YẾN

04/09/1999

Giáo dục Mầm non

29

PHẠM THỊ THẢO NY

09/08/1999

Giáo dục Mầm non

30

TRẦN NHƯ NGỌC

28/10/1999

Giáo dục Mầm non

31

LÊ THỊ MỸ  DUYÊN

20/05/1998

Sư phạm Âm nhạc

32

CHẾ LÊ MINH  ĐỨC

20/03/1999

Sư phạm Âm nhạc

33

ĐẶNG MINH  GÍAP

13/08/1999

Sư phạm Âm nhạc

34

TRẦN ĐÌNH  KHIÊM

22/06/1999

Sư phạm Âm nhạc

35

NGUYỄN VĂN  LÂM

14/11/1998

Sư phạm Âm nhạc

36

PHẠM CHÍ  LUÂN

10/04/1997

Sư phạm Âm nhạc

37

NGUYỄN VĂN  MINH

01/01/1998

Sư phạm Âm nhạc

38

TRẦN HÀ  MY

20/08/1992

Sư phạm Âm nhạc

39

BÙI THỊ  NỮ

20/10/1997

Sư phạm Âm nhạc

40

PHAN HỮU  NGHĨA

05/07/1999

Sư phạm Âm nhạc

41

NGUYỄN HOÀNG NHƯ  NGỌC

05/11/1992

Sư phạm Âm nhạc

42

TRẦN THỊ HIẾU  NHƯ

27/02/1999

Sư phạm Âm nhạc

43

NGUYỄN HẢI HỒNG  PHÚC

29/11/1997

Sư phạm Âm nhạc

44

NGUYỄN THANH  QUÍ

19/01/1997

Sư phạm Âm nhạc

45

ĐẶNG VĂN  SỬ

20/12/1999

Sư phạm Âm nhạc

46

TRƯƠNG LÊ NHƯ  TÂM

23/04/1999

Sư phạm Âm nhạc

47

TRƯƠNG THANH  TÚ

26/10/1997

Sư phạm Âm nhạc

48

Y  THẾ

01/01/1997

Sư phạm Âm nhạc

49

PHAN VĂN  THỌ

28/01/1998

Sư phạm Âm nhạc

50

MAI THỊ LỆ  THU

12/01/1999

Sư phạm Âm nhạc

51

TRẦN QUỲNH  THƯ

10/07/1997

Sư phạm Âm nhạc

 

TIN LIÊN QUAN