Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 35

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi sau đại học khóa 35, ngày 20, 21 và 22 tháng 5 năm 2017 như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây

- Điểm trúng tuyển: xem tại đây.

- Danh sách trúng tuyển: xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN