[421] Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (Aug 22 2015 4:01PM)
[422] Thông báo tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (Aug 22 2015 3:57PM)
[423] Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào ĐHĐN tính đến ngày 21/8/2015 (Aug 21 2015 5:56PM)
[424] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 19/8/2015 (Aug 20 2015 2:27PM)
[425] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 18/8/2015 (Aug 19 2015 6:29PM)
[426] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 17/8/2015 (Aug 18 2015 9:53PM)
[427] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 15/8/2015 (Aug 16 2015 8:51PM)
[428] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 13/8/2015 (Aug 14 2015 5:17PM)
[429] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 11/8/2015 (Aug 12 2015 11:08PM)
[430] Xét tuyển 4 nguyện vọng như thế nào? (Aug 12 2015 11:06PM)
[431] Ðại học Ðà Nẵng cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển 2 ngày một lần (Aug 6 2015 8:30AM)
[432] Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến (Aug 5 2015 9:38PM)
[433] Thống kê số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng I vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Aug 3 2015 7:37PM)
[434] Danh mục ngành và mã ngành của Đại học Đà Nẵng xét tuyển vào các chương trình chất lượng cao, liên thông năm 2015 (Aug 1 2015 7:50AM)
[435] Mẫu đơn đăng ký xét tuyển (Jul 30 2015 10:05AM)
[436] Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với các ngành có môn thi Năng khiếu (Jul 29 2015 8:22AM)
[437] Hướng dẫn đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 28 2015 10:07AM)
[438] Trường Đại học Bách khoa tuyển sinh vào chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) (Jul 25 2015 5:42PM)
[439] Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (Jul 25 2015 5:24PM)
[440] Kết quả thi Năng khiếu theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 25 2015 9:08AM)
Tìm thấy: 477 mục   / 24 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]