[181] Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Apr 12 2019 12:00AM)
[182] Công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 (Apr 11 2019 12:00AM)
[183] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (Apr 1 2019 12:00AM)
[184] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (Apr 1 2019 12:00AM)
[185] Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 (Mar 29 2019 12:00AM)
[186] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật) (Mar 28 2019 12:00AM)
[187] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (Mar 26 2019 12:00AM)
[188] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (Mar 26 2019 12:00AM)
[189] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (Mar 21 2019 12:00AM)
[190] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 16 2019 12:00AM)
[191] Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh năm 2019 (Mar 13 2019 12:00AM)
[192] Thông tin xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Mar 1 2019 12:00AM)
[193] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật ngày 01/3/2019) (Mar 1 2019 12:00AM)
[194] Thông tin hỗ trợ tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên (Feb 25 2019 12:00AM)
[195] Chương trình ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp 2019 tại Đà Nẵng (Feb 21 2019 12:00AM)
[196] Xu hướng xét tuyển học bạ qua các năm (Feb 14 2019 12:00AM)
[197] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Feb 1 2019 12:00AM)
[198] Trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế dành nhiều suất học bổng thu hút sinh viên giỏi trong năm 2019 (Jan 17 2019 12:00AM)
[199] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh hệ VLVH đợt 4 năm 2018 (Dec 24 2018 12:00AM)
[200] Thông báo tuyển sinh VLVH đợt 4 năm 2018 tại Trường Trung cấp tổng hợp Đông Nam Á TP HCM (Phân hiệu tại Cần Thơ) (Nov 13 2018 12:00AM)
Tìm thấy: 479 mục   / 24 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...