TIN MỚI

Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 15/10/2020 đến ngày 21/10/2020 (19/10/2020)
Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/2020 (15/10/2020)
Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 25/9 đến 10/10/2020 (14/10/2020)
Gia hạn thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020 (12/10/2020)
Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020 (12/10/2020)
Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2020 (07/10/2020)
Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, đợt bổ sung từ ngày 07/10 đến ngày 15/10/2020 (07/10/2020)
Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư Phạm, đợt bổ sung từ ngày 08/10/2020 đến ngày 12/10/2020 (07/10/2020)
Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, đợt bổ sung từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/2020 (07/10/2020)
Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, đợt bổ sung từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (06/10/2020)

TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, từ ngày 15/10/2020 đến ngày 21/10/2020 15/10/2020 21/10/2020 Đăng ký
2. Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/2020 15/09/2020 30/10/2020 Đăng ký
3. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/2020 15/10/2020 31/10/2020 Đăng ký
4. Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 42 14/09/2020 13/11/2020 Đăng ký
5. Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV - Khóa 42 14/09/2020 20/11/2020 Đăng ký
6. Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2020 08/10/2020 15/10/2020 Hết hạn
7. Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 7/10 đến ngày 15/10/2020 08/10/2020 15/10/2020 Hết hạn
8. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, từ ngày 08/10/2020 đến ngày 15/10/2020 08/10/2020 15/10/2020 Hết hạn
9. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/2020 06/10/2020 12/10/2020 Hết hạn
10. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 20/09 đến ngày 10/10/2020 25/09/2020 10/10/2020 Hết hạn

KẾ HOẠCH THI, TUYỂN SINH

Sau đại học

Đợt 1: 11,12/7/2020

Đợt 2: 12,13/12/2020

Vừa làm vừa học

Đợt 1: tháng 4/2020

Đợt 2: tháng 7/2020

Đợt 3: tháng 10/2020

Đợt 4: tháng 12/2020

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học

Đợt 1: ngày 24/5/2020

Đợt 2: ngày 15/11/2020

Đào tạo từ xa

6 đợt tuyển sinh vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10,12/2020

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 180; Đã truy cập: 25,334,390