TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 42 14/09/2020 07/12/2020 Hết hạn
2. Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV - Khóa 42 14/09/2020 28/11/2020 Hết hạn
3. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 09/11 đến ngày 25/11/2020 10/11/2020 25/11/2020 Hết hạn
4. Đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học – Đợt 2/2020 15/09/2020 14/11/2020 Hết hạn
5. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/2020 15/10/2020 31/10/2020 Hết hạn
6. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, từ ngày 15/10/2020 đến ngày 21/10/2020 15/10/2020 21/10/2020 Hết hạn
7. Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2020 08/10/2020 15/10/2020 Hết hạn
8. Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 7/10 đến ngày 15/10/2020 08/10/2020 15/10/2020 Hết hạn
9. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, từ ngày 08/10/2020 đến ngày 15/10/2020 08/10/2020 15/10/2020 Hết hạn
10. Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/2020 06/10/2020 12/10/2020 Hết hạn

KẾ HOẠCH THI, TUYỂN SINH

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 111; Đã truy cập: 25,944,085